top of page

Monetas is back!


הפוסט הזה מתאים למי שאוהבת נתונים ומחקרים כמוני. כל נתון שמופיע פה מניע אותי לפעולה ברמות הכי חזקות שיש, ובכלל, כל מה שקשור בבייבי הזה שבראתי עם שלוש נשים מופלאות מרגש אותי בכל הגוף.

את הטקסט הזה שלחנו לרשות לניירות ערך כחלק מתהליך מקצועי שעשינו כדי שמונטס תהיה כל מה שאנחנו מאמינות בו ותעניק לכל הנשים שנכנסות איתנו להשקעות בשוק ההון את הבסיס הכי מקצועי שיש.

 

בסקר שנערך באנגליה באוקטובר 2021 בו נשאלו הנחקרים כיצד ישקיעו סכום של 1,000 ליש״ט, 41% מהנשים אמרו שיחסכו אותו בפקדונות, לעומת 31% מהגברים. אותו סקר גם מצא שרק 29% מהנשים המשיבות סחרו או השקיעו במניות אונליין לעומת 47% מהגברים. נתונים אלה לא מאפיינים רק את אנגליה, דפוסים דומים נמצאו במחקרים גלובליים רבים. במחקר אחר נמצא שרק 1 מתוך 10 נשים מרגישה שהיא מבינה את עולם ההשקעות ורק 28% מרגישות בטוחות להשקיע את כספן:

  • רק 19% מרגישות בטוחות לבחור השקעות שתואמות את מטרותיהן

  • רק 31% מרגישות בטוחות לתכנן בהתאם לצרכים הכלכליים שלהן בפרישה

חלק מרכזי מהיכולת לצבור הון ולהבטיח הכנסה פנסיונית מספקת תלוי בניהול מדיניות השקעות שמשיגה את האינפלציה, זו מחייבת השקעה בשוק ההון לעומת צבירת כסף בפקדונות.


הנתון המשמעותי ביותר שנמצא בכל המחקרים שנעשו בשנים האחרונות הוא שכאשר נשים בוחרות להשקיע את כספן, הן פחות סוחרות ויותר מחושבות באופן בו הן מבצעות השקעות.

מחקר שבוצע לאורך עשור בקרב 5 מיליון לקוחות חברת ההשקעות פידליטי מצא שהשקעותיהן של נשים השיגו תוצאות טובות יותר ב 0.4% (40 נקודות בסיס) מהשקעות גברים. נשים מעוניינות ללמוד לעומק את הטכניקה של השקעות כולל הבנה אישית כיצד לבחור השקעות שתואמות את המערכת הערכית שלהן (59%) וכיצד להעריך ולנהל את ההשקעות הקיימות שלהן (35%). 64% מהנשים מעוניינות להיות יותר מעורבות בניהול הפיננסי שלהן כולל קבלת החלטות בנוגע להשקעות. 65% יכנסו להשקעות או יגדילו את השקעותיהן אם תהיה להן בהירות לגבי הצעדים הפרקטיים לעשות זאת. 7 מתוך 10 נשים (69%) מצטערות שהן לא התחילו להשקיע את החסכונות שלהן בשלב מוקדם יותר בחייהן.

נשים שנקטו בצעדים הבאים הרגישו ביטחון רב יותר ביכולתן לחסוך למטרות עתידיות ולקבל החלטות השקעה שעוזרות לחסכונות שלהן לגדול, אלה המאפיינים שהופכים אותן למשקיעות טובות יותר:

  • השקעה תמידית, חלק קבוע מכל משכורת

  • בחירה בהשקעות מפוזרות כמו מדדים ו ETFs

  • נקיטת גישה של השקעה לטווח ארוך

  • הקצאת זמן ללמידה וקריאה על נושאים כלכליים

הבנה של הבדלים מגדריים אלה והסיבות לקיומם, הניעו אותנו להקים את מונטס ולנקוט צעדים פרקטיים לכיוון צמיחה כלכלית שוויונית של נשים התורמת לחברה בכללותה.

מטרותינו המרכזיות הן להגדיל את היקף השקעותיהן של נשים בשוק ההון, להגביר את הביטחון העצמי של נשים בזירה הפיננסית ולייצר שפה כלכלית חדשה המותאמת לצורכי נשים ולאופן פעולתן הייחודי.

מונטס מחויבת למגר את ההימנעות הקולקטיבית של נשים משוק ההון בהתבסס על שלוש הנחות יסוד:

  1. ביטחון עצמי מבוסס אוריינות פיננסית מפיג את חסם הפחד מכניסה לשוק ההון

  2. אקטיביות של נשים בניהול ההון שלהן היא תנאי בסיסי לצבירת הון נוסף

  3. למידה משותפת ובניית קהילה תומכת מפחיתות חסמי כניסה ומעודדות הישארות בשוק ההון לטווח ארוך.

 

אז כמו שכתבתי למעלה, אני מתרגשת במקסימום שאנחנו פותחות שני מחזורים חדשים של התכנית בחודש מרץ. מי מצטרפת?

כל הפרטים באתר שלנו.

 

לקריאה נוספת של המחקרים המצוטטים כאן:


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page